top of page

CRYOALFA- BORTTAGNING AV HUDFÖRÄNDRINGAR


Att frysa bort och förstöra godartade hudförändringar.

Med Cryoalfa är risken för bieffekter minimal och endast 1-3 behandlingar brukar krävas för önskat resultat beroende på storlek och djup av behandlingsområdet. Exempel på godartade hudförändringar som kan tas bort är:

• Leverfläckar

• Pigmenteringar
• Vårtor
• Fibrom (skin tags)
• Hemangiom (smultronmärke)
• Sebboroiska Keratoser (åldersvårtor, talgvårtor, senilvårtor, mjällvårtor)
• Större milier

Under behandlingen blir det behandlade området vitt. Efter att det vita, frysta området tinar, uppstår en rodnad som gör området rött och lite svullet. Efter behandlingen kan en blåsa uppstå över det behandlade området. Detta är helt normalt. Inom 3-5 dagar kommer det att bildas en sårskorpa. Sårskorpan faller bort av sig självt efter ca 1-2 veckor. Beroende på omfattningen av frysningen kan en ny sårskorpa bildas och processen upprepar sig.

Du skall undvika solen där man behandlat tills full läkning uppstått, vid behov kan plåster användas som skydd. Det brukar läka fint, ett rosa/ljust märke där hudförändringen suttit kan ibland kvarstå, men ofta kan man knappt se att något varit där. Hur huden läker beror mycket på den egna individens läkningsförmåga. Skadan kommer att vara helt läkt inom 2-6 veckor. Behövs upprepade behandlingar kan man göra dessa med ca 4 veckors mellanrum.

Vissa typer av hudförändringar kan behöva undersökas av hudläkare innan de avlägsnas. Kontakta mig gärna för konsultation. 


ATT TÄNKA PÅ INNAN BEHANDLING:

Om det är födelsemärken du vill ta bort, är det viktigt att du först fått dem bedömda av en läkare. Vi behandlar endast godartade hudförändringar och har inte möjlighet till provtagning.

Resultatet efter behandling med CryoPen är individuellt.

För en del räcker en behandling medan vissa andra kräver fler för att uppnå bästa möjliga resultat. Önskat resultat varierar beroende på vilket område som behandlas och utgångsläget.


EVENTUELLA KOMPLIKATIONER:

• Svullnad och rodnad (vanligt)

• Blåsbildning

• De-pigmentering av färgad och mörk hudton

• Domningar (ovanligt)

• Återfall av hudförändringar (ovanligt)


VAD KOSTAR BEHANDLINGEN?

Det beror på storleken på ditt problemområde. Terapeuten kommer att göra en bedömning utifrån omkrets och djup/höjd av det du vill ta bort.


KONTRAINDIKATIONER

Vi utför ej behandlingen om du har/ är följande:

• Har/har haft hudcancer

• Överkänslig hud

• Hudsjukdomar

• Keliodbenägen hud

• Gravid/ammar

bottom of page